konstantní symboly

Konstantní symbol 5519

Konstantní symbol 5519 se užívá pro: dotace provozní.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1