konstantní symboly

Konstantní symbol 5617

Konstantní symbol 5617 se užívá pro: dotace na investice.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1