konstantní symboly

Konstantní symbol 6148

Konstantní symbol 6148 se užívá pro: silniční daň placená celnímu orgánu.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1