konstantní symboly

Konstantní symbol 6414

Konstantní symbol 6414 se užívá pro: ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1