konstantní symboly

Konstantní symbol 7114

Konstantní symbol 7114 se užívá pro: dotace na investiční výstavbu ze státních fondů.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1