konstantní symboly

Konstantní symbol 7147

Konstantní symbol 7147 se užívá pro: poplatky placené celnímu orgánu.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1