konstantní symboly

Konstantní symbol 7218

Konstantní symbol 7218 se užívá pro: dotace okresním úřadům a obcím.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1