konstantní symboly

Konstantní symbol 7517

Konstantní symbol 7517 se užívá pro: vztahy státního rozpočtu k bance.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1