konstantní symboly

Konstantní symbol 8146

Konstantní symbol 8146 se užívá pro: ostatní platby daní, poplatků a odvodů.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1