konstantní symboly

Konstantní symbol 9617

Konstantní symbol 9617 se užívá pro: vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1