konstantní symboly

Konstantní symbol 9819

Konstantní symbol 9819 se užívá pro: mimořádné odvody v průběhu roku.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1