konstantní symboly

Konstantní symbol 9918

Konstantní symbol 9918 se užívá pro: účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1